Morea, s.r.o.

CPA SR - Cech predajcov a autoservisov SR

Morea, s.r.o.
Kategória: Dodávatelia / odborná verejnosť | Posledná úprava: 4. 12. 2015

Spoločnosť Morea, s.r.o. sa špecializuje na personálnu činnosť výhradne v oblasti automobilového priemyslu a autoopravárenstva na Slovensku.
Personálna agentúra vznikla v dôsledku sledovaného dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile v spomínanej oblasti.
Našim cieľom je spojiť zamestnávateľov so záujemcami o pracovné miesto a vytvoriť im priestor pre spoluprácu. Pri výbere kladieme veľký dôraz na požiadavky oboch strán a snažíme sa vyhovieť v čo najväčšej miere.

Kontaktné údaje

Mgr. Marcela Blahová
Mobil: 0911 938 587
E-Mail: info@autoprofesia.sk

Sídlo spoločnosti

Jána Stanislava 3085/33
841 05 Bratislava

Spoločnosť zameraná na personálnu činnosť a vzdelávanie v oblasti autoopravárenstva na Slovensku.