Kalkulačka normohodín

CPA SR - Cech predajcov a autoservisov SR

Zadajte požadované údaje a kalkulačka Vám vypočíta celkové náklady Vašej spoločnosti, priemernú mzdu zamestnancov Vašej firmy, reálny náklad na jednu N/hod či vyprodukovaný zisk/stratu z práce.

I. časť

1. Celkový plán na firmu počet pracovníkov
0
2. Mzdové náklady priemer za mesiac
521-1
521-2
521-3
521-4
521-5
0
3. Nájomné, iné náklady  
518-1 až 8
4. Odpisy budov  
551
5. Spotreba energií  
502-1 až 3
6. PHM  
501
7. Cestovné  
512
8. Finančné náklady  
562
532
531

II. časť

1. Predané N/hod počet N/hod za rok skutočnosť v € za rok
602-01
602-02
602-03
602-04
0 0

Kalkulačka normohodín